Under årets första halvår registrerade Klagoportalen en ökning med 15 % av klagomål som rörde turismsektorn, med totalt 2 459 klagomål, där bokningssajter och flygbolag var de främsta inom denna sektor.

Enligt webbplatsen utgjorde klagomålen på bokningssajter och flygbolag 38 % respektive 37 % av alla klagomål som rörde turism mellan januari och juni, följt av resebyråer med 8 % av klagomålen, webbplatser för bokning av boende med 7 % och flygplatser med 3 %.

Trots denna fördelning av klagomålen under det första halvåret visar Portal da Queixa att "under årets första sex månader var hotell och flygplatser de underkategorier som hade störst variation i tillväxt jämfört med samma period förra året, 142 % respektive 121 %".

Återbetalningar och användning av kuponger var de främsta orsakerna till klagomål och motsvarar 37 % av de inlämnade klagomålen, medan problem med att ändra, bekräfta eller avboka bokningar ledde till 23 % av klagomålen.

Förutom dessa orsaker, som står för den stora majoriteten av klagomålen, uppger Klagoportalen att betalningar och fakturering också stod för 15 % av klagomålen, följt av problem med bagage, som motsvarade 10 % av klagomålen, medan frågor som rör kundtjänst/support ledde till 8 % av klagomålen.

De mest klagade företagen

Per företag leder eDreams och TAP när det gäller det största antalet klagomål som presenterades under första halvåret, med 24 % respektive 15 % av klagomålen, medan Ryanair fortfarande motiverade 7 % av klagomålen och Booking lade till ytterligare 4 % av klagomålen, såsom Rumbo och easyJet. ANA - Aeroportos de Portugal, Logitravel, Vueling och Tripmonster registrerade 2 % av klagomålen.

"När man analyserar variationen jämfört med samma period föregående år visar uppgifterna från Portal da Queixa att bland de enheter som registrerat den största ökningen är ANA Aeroportos de Portugal 100 % mer än 2021, Logitravel med 91 %, Booking med 88 % och Tripmonster med 77 % mer och easyJet med en ökning på 72 %. Den negativa variationen för Rumbo utmärker sig, som registrerade -58 % av klagomålen i år, jämfört med 2021".