Den snabba uppskattningen från Europeiska unionens officiella statistikbyrå visar att den årliga inflationstakten - mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet - fortsätter att stiga och når en ny "topp" i den gemensamma valutan med 9,1 %, två tiondelar över det värde som noterades under föregående månad.

I sin analys av de viktigaste komponenterna i inflationen i euroområdet tillägger gemenskapens statistikkontor att energi återigen är den som väger tyngst (38,3 %, mot 39,6 % i juli förra året), följt av livsmedel, alkohol och tobak (10,6 %, mot 9,8 % i juli), industrivaror utanför energi (5,0 %, mot 4,5 % i juli) och tjänster (3,8 %, mot 3,7 % en månad tidigare).

Inflationstakten i euroområdet har accelererat sedan juni 2021, främst på grund av stigande energipriser, och nått rekordnivåer sedan november.