Portugals centralbank (BdP) varnade på onsdagen för att företag som är verksamma via https://www.creditojusto.org, https://www.creditoconsolidadopt.com och på Facebook under namnet "CreditoJusto" inte har tillstånd att bedriva finansiell verksamhet som omfattas av bankens tillsyn.

"Den kreditgivning som föreskrivs (...) i artikel 4 i den allmänna ordningen för kreditinstitut och finansiella företag (...) och den förmedlings- och rådgivningsverksamhet avseende kreditavtal som föreskrivs i artikel 3 j) och p) respektive i artiklarna 4 och 7 i den rättsliga ordningen för kreditförmedlare (...) är förbehållna enheter som har tillstånd att utöva dem i enlighet med bestämmelserna i dessa diplom", betonar tillsynsorganet.

Banco de Portugal upplyser också om att förteckningarna över enheter som har tillstånd att bevilja krediter och agera som kreditförmedlare och konsulter i samband med kreditavtal kan konsulteras på Banco de Portugals webbplats och på bankens kundportal.