Vid ett möte i ett interkommunalt råd antog kommunerna "åtagandet att införa" livsmedelsprodukter som producerats i Algarve i måltiderna i regionens skolor för att "främja en förändring av inköpsbeteenden" och "effektivisera korta marknadsföringskretsar och hälsosamma konsumtionsvanor", motiverade AMAL i ett uttalande.

Den interkommunala kommunen betonade att åtgärden också syftar till att "införliva den cirkulära ekonomin för avfall och matavfall" och kommer att göra det möjligt att i skolmåltiderna införa produkter som producerats i regionen, såsom fisk (havsabborre, makrill, havsruda), grönsaker, sötpotatis och frukt från Algarve", redan från och med början av det här läsåret.

Kompromissen har godkänts av "nästan alla" kommuner i Algarve, så att man tillsammans med skolföreningarna kan "garantera måltider med dessa produkter i regionens skolor", säger organet, som företräder regionens 16 kommuner.

Samma källa uppgav att man planerar att "genomföra måltider och pilotstudier för att testa nya modeller för leverans till skolmatsalar".

Förutom att skapa "korta leveranskedjor" syftar åtgärden också till att "köpa livsmedelsprodukter som producerats enligt kvalitetssystem med skyddad geografisk beteckning", välja "miljömässigt hållbara produktionssystem" och välja "små lokala producenter, särskilt de som har status som familjejordbrukare".

"AMAL arbetar för att genomföra 'hållbara livsmedelssystem', som för jordbruket och miljön närmare varandra och som driver på en förändring av köpbeteendet, i syfte att främja korta marknadsföringskretsar och hälsosamma konsumtionsvanor", hävdade de.

AMAL betonade också att projektet "Hållbara livsmedelssystem" samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) genom det regionala operativa programmet CRESC Algarve 2020.

I information som finns tillgänglig på AMAL:s webbplats klargör AMAL att projektet "Hållbara livsmedelssystem" syftar till att "införa ett system för samlade offentliga inköp av lokal produktion för att försörja lokala och regionala institutioner, såsom skolor och privata institutioner för social solidaritet, bland annat".

Att uppmuntra "miljömässigt hållbara produktions- och konsumtionsmetoder" för att gynna "biologisk mångfald, traditionell kunskap och hälsosamma kostvanor", med tonvikt på "Medelhavsdieten", är ett annat av projektets mål, tillägger de.

Projektet planeras omfatta en "investering på cirka 167 000 euro, som ska genomföras mellan 2021 och 2022" och finansieras till 70 procent av CRESC Algarve 2020 och till 30 procent av AMAL.