Enligt en not som publicerats på den officiella webbplatsen för republikens ordförandeskap har statschefen också utfärdat regeringens dekret som gör det möjligt för konsumenter med en årsförbrukning på högst 10 000 m3 att återgå till det reglerade avgiftssystemet.

Detta meddelande offentliggjordes av republikens ordförandeskap samtidigt som premiärminister António Costa höll på att avsluta presentationen av dessa och andra åtgärder vid en presskonferens i Palácio Nacional da Ajuda i Lissabon, efter ett extrainsatt ministerrådsmöte.

Innan premiärministern presenterade dem offentligt begav han sig till Belém-palatset för att på kvällen presentera åtgärderna för republikens president.

Åtgärder

Enligt uttalandet från ministerrådets möte fastställs i lagdekretet om åtgärder för att stödja familjerna att "en extraordinär utbetalning på 125 euro skall göras till varje medborgare som inte får någon pension med en inkomst på högst 2 700 euro brutto per månad" och att "alla familjer, oavsett inkomst, skall få en extraordinär utbetalning på 50 euro för varje barn som är beroende av dem och som är upp till 24 år".

I samma lagdekret fastställs "utbetalning av 14,5 månaders pensioner till pensionärer i stället för de vanliga 14 månaderna" och "förlängning av uppskjutandet av höjningen av koldioxidskatten, återbetalning till medborgarna av de extra momsintäkterna och minskning av ISP" fram till slutet av året.

Regeringen godkände också ett lagförslag, som ska läggas fram för parlamentet, om en "begränsning av den maximala uppdateringen av värdet av bostadshyror och kommersiella hyror med 2 % år 2023" och "inrättande av ett extraordinärt stöd till hyresuthyrning genom en skattelättnad på fastighetsinkomster".

I detta lagförslag föreslår den verkställande makten också en "sänkning av momsen på elförsörjning från nuvarande 13 procent till 6 procent, en åtgärd som gäller fram till december 2023" och "pensionshöjningar, år 2023, på 4,43 procent för pensioner upp till 886 euro, 4,07 procent för pensioner mellan 886 och 2 659 euro och 3,53 procent för andra pensioner som är föremål för uppdatering".

Enligt uttalandet från ministerrådet "fastställde regeringen också att priserna på kollektivtrafikpass och biljetter i CP ska frysas under hela 2023, vilket garanterar vederbörlig kompensation till detta företag och transportmyndigheterna".