Enligt en rapport från Público har flera invandrare klagat på att SEF inte tillhandahåller tjänster och att de inte kan boka tid.

På sociala medier hävdar en person att han på bara en dag försökte ringa 1 500 telefonsamtal för att få en av dessa lediga platser, utan att lyckas, och en invandrare hävdar att han behövde ringa mer än 30 000 samtal för att få en tid.

Enligt Público säger en källa från SEF att möten oftast görs via kontaktcentret, måndag till fredag, med 50 anställda och att servicen är tillgänglig på 21 språk. Det dagliga genomsnittet har varit omkring 3 000 samtal per dag, mer än 524 000 sedan januari.

SEF tillägger att sedan början av året har 215 000 processer öppnats i olika ämnen och de senaste dagarna har det förutom 15 184 processer för familjeåterförening och 13 624 för beviljande av uppehållstillstånd även öppnats 13 624 processer för uppehållskort för familjemedlemmar till EU-medborgare.

SEF har försäkrat Público att tusentals nya öppningar kommer att göras tillgängliga för förnyelse av uppehållstillstånd, förnyelse av gyllene visum, förlängning av vistelsen, utfärdande av duplikat samt ändring av uppgifter och legitimationer.

Público frågade SEF om hur man avser att fylla luckorna i närvaron och hur omstruktureringsprocessen påverkar denna process, men det kom inget svar.

Advokat Filipa Costa, som tillhör en grupp advokater som skapat en förening för att bestrida det faktum att mötena för uppehållstillstånd för arbete inte sker i kronologisk ordning, försäkrar att hon har ringt i tre dagar i rad till SEF, från åtta på morgonen till åtta på kvällen, och hittills har inte ett enda samtal besvarats. "Systemet är godtyckligt och orättvist eftersom det återigen kan hända att någon som just har anlänt till Portugal sätts före någon som har väntat i flera år", säger hon till Público.