Enligt den Parisbaserade enheten har flera länder, med tanke på oron för energisäkerheten till följd av invasionen i Ukraina, påskyndat energiomställningen och investerat kraftigt i sol- och vindkraftsanläggningar. Den globala kapaciteten för förnybar energi förväntas således öka med 2 400 gigawatt (GW) under perioden 2022-2027, vilket motsvarar Kinas totala energikapacitet i dag, enligt rapporten Renewables 2022.

Den globala solcellskapaciteten väntas tredubblas under perioden 2022-2027, vilket innebär att kolet kommer att gå om kolet som den största globala elkällan redan 2025. Den globala vindkraftskapaciteten kommer nästan att fördubblas under samma period, med offshoreprojekt som står för en femtedel av tillväxten. Tillsammans kommer vind- och solkraft att stå för mer än 90 % av den kapacitet för förnybar energi som läggs till under de kommande fem åren.

Fatih Birol, verkställande direktör för IEA, understryker att engagemanget för förnybar energi nu har gått in i "en ny fas med ännu snabbare tillväxt" vid en tidpunkt då "en historisk vändpunkt håller på att passeras mot ett renare och säkrare energisystem". Förutom åtagandet att garantera en ökad energisäkerhet påpekar Birol att "grön" energi är "grundläggande för att hålla dörren öppen för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C".

För att uppnå den uppskattade uppskattningen rekommenderar AIE att EU:s medlemsstater också påskyndar genomförandet av strategier som gör det möjligt att förenkla och minska tidsfristerna för tillståndsgivning och förbättra auktionerna, nämligen när det gäller fördelningen av uppgifter och tidsplaner, samt hur man kan uppmuntra program för att uppmuntra installation av solpaneler på bostads- och kommersiella tak.


Relaterade artiklar: