Inês de Sousa Real från partiet People-Animals-Natureza överlämnade ett lagförslag till republikens församling om att skriva in i arbetslagen och den allmänna arbetslagen för offentliga funktioner att "en arbetstagare har rätt att på ett motiverat sätt missa en arbetsdag på grund av att ett husdjur som är registrerat i företagets informationssystem för djur(SIAC) dör i hans eller hennes namn".

PAN vill också att arbetstagarna ska kunna "missa arbetet upp till fem dagar per år för att ge brådskande och nödvändig hjälp i händelse av sjukdom eller olycka" för sitt husdjur.

"För att motivera frånvaron måste arbetstagaren visa att assistansen är oundviklig och nödvändig eller ett intyg om att sällskapsdjuret har dött, utfärdat av en behörig enhet, nämligen veterinären eller den enhet där den medicinska och veterinära vården tillhandahölls", står det i examensbeviset.

I lagförslaget påpekar Inês de Sousa Real att "sällskapsdjur ses alltmer av portugiserna som en integrerad del av deras hushåll" och hänvisar till att "undersökningar visar att mer än 50 % av de portugisiska hushållen har ett husdjur".

Ledamoten anser att "familjen betraktas alltmer som en familj med flera arter" och påpekar att "för många människor som lever ensamma eller är socialt utsatta är djuren till och med, många gånger, deras enda sällskap".


Relaterade artiklar: