Enligt BdP var turistintäkterna för november, som baseras på utländska turisters utgifter i Portugal, 35,1 % högre än för samma månad 2021 och överträffade till och med november 2019, som var den bästa novembermånaden någonsin för den nationella turismen, med 24,4 %.

Liksom turistintäkterna bidrog turismimporten, som bestäms av portugisiska turisters utgifter utomlands, i november med det högsta värdet någonsin för denna månad, 394,98 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 22,4 % jämfört med det värde som beräknades för november 2021 och 8,5 % jämfört med november 2019.