Meddelandet om Lissabons val gjordes den 27 januari 2019 vid WYD:s avslutningsmässa i Panama City av Kevin Joseph Farrell, prefekt för Dicastery for the Laity, Family, and Life.

WYD i Lissabon slutade med att skjutas upp ett år på grund av Covid-19-pandemin.

Enligt webbplatsen för WYD i Lissabon (lisboa2023.org) är detta "ett möte mellan ungdomar från hela världen och påven" och "samtidigt en pilgrimsresa, en ungdomsfestival och ett uttryck för den universella kyrkan".

Detta initiativ skapades av påven Johannes Paulus II (1920-2005) 1985 (Internationella ungdomsåret) och det första WYD ägde rum året därpå i Rom, Italien.

Det första internationella mötet ägde rum i Buenos Aires, Argentina, 1987.


Relaterade artiklar: