Europeiska kommissionen har reviderat upp tillväxtprognosen för den portugisiska ekonomin till 1 % i år, i hopp om att det efter en svagare start på året kommer att ske en förbättring från och med det andra kvartalet, meddelades i dag.

I de ekonomiska vinterprognoserna, som offentliggjordes i dag, förutspår Bryssel en avmattning av tillväxten av bruttonationalprodukten (BNP) till 1 % i år, efter en expansion på 6,7 % under 2022.

Utsikterna innebär en upprevidering med 0,1 procentenheter (pp.) och 0,3 pp.för 2022 respektive 2023 jämfört med novemberrapporten.För i år ligger den dock under regeringens prognos, som räknar med en expansion på 1,3 %.