Enligt Reuters: "Tyskland kommer att arbeta för att se till att kvinnors intressen får större uppmärksamhet världen över, att kvinnor i högre grad inkluderas i fredsprocesser och att 12 miljarder euro av de tyska utvecklingsfonderna i större utsträckning går till projekt som tar itu med ojämlikhet mellan könen."