I Portugal bildades 187 036 företag under 2021, vilket är en ökning med 21,2 % jämfört med 2020. Dessa siffror, enligt uppgifter som offentliggjorts av det nationella statistikinstitutet(INE), visar en tillnärmning till nivåerna för bildandet av företag under 2019, det sista året före Covid-19-pandemin, då antalet nya företag var 196 193 - det vill säga bara 4,7 % mer jämfört med 2021.

Enligt rapporten "Companies in Portugal - Demografia das Empresas", som rapporteras av ECO, uppgick andelen företag som fortfarande var aktiva ett år efter starten till 75,7 %, vilket är 1,1 procentenheter (p.p.) högre än 2020 och minus 0,4 p.p. jämfört med 2019, medan de som överlevde tre år efter starten motsvarade 49,1 % (4,9 p.p. mer jämfört med 2020 och 2,9 p.p. mer jämfört med 2019).

Totalt fanns det 1 359 035 företag år 2021 - pandemiåret, då ekonomin växte med 4,9 % och olika stödåtgärder för företag var i kraft för att mildra pandemins effekter och skydda sysselsättningen - varav 64,9 % var enskilda företag (881 644) och 35,1 % var handelsbolag (477 391). Jämfört med 2019 minskade antalet enskilda firmor med cirka 0,7 % och antalet handelsbolag ökade med 6,7 %.