Enligt Maria do Céu Antunes är åtgärden, som kommer att bestå i att produkten förses med denna stämpel på produkter eller förpackningar, en del av initiativet från prisobservatoriet, som övervakas av ministeriet, och som utvärderar öppenheten i hela värdekedjan inom livsmedelssektorn.

"Vi måste identifiera problemen och ha åtgärder som gör hela livsmedelskedjan till ett rättvist system för jordbrukare, för bearbetning, transport, stora och små detaljister och för konsumenten", sade tjänstemannen.

Ministern påpekade att denna symbol som intygar det rättvisa priset, som kommer att avancera efter att observatoriets bedömningar är kända, senare i år, kommer att garantera "att ingen lider förluster och att förutsättningar för hållbarhet i hela livsmedelskedjan har skapats".

"Vi tror att med detta kan konsumenten, när han eller hon går till snabbköpet för att köpa sina produkter, välja med övertygelse om att ingen har lämnat någon efter sig", tillade ministern.

Maria do Céu Antunes garanterade att regeringen fortsätter att arbeta för att "skapa en rättvis kedja", även om hon erkänner att det fortfarande finns vissa asymmetrier, nämligen med inkomstförluster för jordbrukarna, som ministeriet lovar att stödja.

"Uppgifterna visar att det i produktionen sker en inkomstminskning för jordbrukarna, främst på grund av ökade produktionskostnader, på cirka 14 procent. Stödet till sektorn har redan ökat med 2,6 %, men det räcker fortfarande inte för att förhindra denna inkomstminskning."

Ministern försäkrade att man fortsätter att förhandla med Europeiska kommissionen om ytterligare stödmedel för att bekämpa inflationskrisen, som också påverkar sektorn, och att dessa kommer att kompletteras med anslag från statsbudgeten.

"Utöver det ordinarie stödet vet vi att dessa extraordinära stöd kanske inte räcker för att upphäva effekten av dessa successiva kriser på produktion och konsumenter. Därför mobiliserar vi allt som står i vår makt för att mildra dessa effekter", försäkrade Maria do Céu Antunes.


Prisstopp?


När det gäller möjligheten att skapa ett extra skydd för konsumenterna, till exempel genom att frysa priserna på viktiga varor, ansåg ministern att det var "för tidigt att tala om konkreta åtgärder".

"Vi kan inte skapa förväntningar som vi inte kan svara på. Dessutom kan det skapa förutsättningar för att separera de olika delarna av livsmedelskedjan och ställa dem mot varandra. Det är allas problem, som måste mobilisera oss alla för att vi ska få hållbara svar", tillade hon.

I detta sammanhang av gemensam mobilisering meddelade jordbruks- och livsmedelsministern att det den 22 mars kommer att hållas ett möte med plattformen för övervakning av relationerna i livsmedelskedjan (PARCA), med representation från de statliga områdena jordbruk och ekonomi och alla delar av kedjan, från produktion till distribution.

Ministern nämnde också att det inom ramen för PARCA kommer att inrättas en permanent underkommitté, med representation från olika organ, för att "titta på vad som händer i hela [livsmedels-] kedjan och lägga fram konkreta förslag som leder till politiska åtgärder".