Litern diesel, det mest använda bränslet i Portugal, kommer att sänkas med två cent och bensin kommer att öka med 2,5 cent, säger en marknadskälla till ECO. Så vänta inte till nästa vecka med att tanka om du har en bensinbil.


Från och med måndag ska du betala 1,487 euro per liter diesel och 1,672 euro per liter bensin 95, med hänsyn till de genomsnittliga värdena på måndag som publicerats av generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG).