I ett uttalande som skickats till Securities Market Commission(CMVM) anger företaget som leds av João Bento att rörelseintäkterna uppgick till 480,4 miljoner euro under första halvåret, 7,6 procent mer än förra året, "vilket återspeglar tillväxten inom alla affärsområden".

Finansiella tjänster och detaljhandel ökade med 91,4 procent, Expresso och paket med 15,2 procent och Banco CTT med 20,5 procent.

CTT sa att "accelerationen av tillväxten under andra kvartalet innebar en ökning av intäkterna" under första halvåret till 141,3 miljoner euro, 15 procent mer än det som registrerades under första halvåret 2022.

Resultatet före räntor, skatt, avskrivningar och EBITDA ökade med 58,7 procent till 80,1 miljoner euro.