"MEO bekräftar att det har underrättats om Anacoms [Autoridade Nacional de Comunicações] beslut att tillämpa ett enda bötesbelopp på 2 460 000,00 euro i samband med administrativa brott som begicks under åren 2015 och 2016".

Dessutom "håller inte (...) helt och hållet med om de anklagelser som Anacom gjort mot företaget i den aktuella processen, och därför kommer företaget att bestrida detta beslut i domstol", avslutar Meo i ett meddelande som skickats till nyhetsbyråer.


Relaterad artikel - Böter på 2,5 miljoner euro för MEO