Enligt uppgifter är de 1 407 lodjuren i Spanien och 261 lodjur i Portugal fördelade på 15 populationer, varav en i Portugal.

Kärnan i Portugal ligger i Vale do Guadiana-området och är uppdelad i tre underkärnor, Mértola och Serpa (Alentejo) och Alcoutim (Algave).

Enligt den inventering som genomförts av miljömyndigheterna i båda länderna och i samarbete med icke-statliga organisationer har Portugal för närvarande 49 häckande honor i det vilda, som förra året producerade 86 ungar.

I Spanien finns det sex centra i Andalusien, fyra i Kastilien La Mancha och ytterligare fyra i Extremadura.

Andalusien (627 individer, 37,6 % av det totala antalet lodjur), Castilla La Mancha (585, 35,0 %) och Extremadura (195, 11,7 %) är de spanska autonoma regionerna med en stabil förekomst av arten.

ICNF påminner om att det sedan början av detta århundrade har genomförts bevarandeåtgärder för det iberiska lodjuret, tack vare vilka populationen nådde 1 000 djur år 2020.