Språkbarriären, de olika byråkratierna och de stigande bostadskostnaderna tillsammans med slutet på det gyllene visumprogrammet anges som skäl som avskräcker amerikanska investerare.

Under första halvåret minskade efterfrågan på bostäder från utlänningar i Portugal enligt Golden Visa-programmet med 18% jämfört med samma period förra året.

Denna siffra är dock mer uttrycksfull bland nordamerikaner, med en minskning på 37%.

Även enligt Bloomberg har antalet utländska invånare i Portugal ökat under de senaste åren till ett rekordantal på 700 000, medan antalet nordamerikaner har mer än tredubblats mellan 2018 och 2022, till 9 794.

Bara under förra året beviljades 216 guldvisum till nordamerikaner.