Den japanska TV-regissören Shiro Oguni grundade detta företag för att förändra synen på åldrande och den progressiva kognitiva försämring som ofta följer med det. De som anställs på anläggningen väljs ut för sin bristande förmåga att servera korrekt, och deras kunder är glada att äta där ändå.