Vilka fastigheter omfattas av detta stöd?

  • Hus och lägenheter med tillstånd för bostäder fram till den 31 december 2006.
  • Hus och lägenheter med tillstånd fram till den 1 juli 2021 för åtgärder relaterade till värme- och/eller kylsystem och tappvarmvatten med förnybar energi, energiklass "A+" eller högre; installation av solcellssystem och annan utrustning för produktion av förnybar energi för självkonsumtion med eller utan lagring; och åtgärder som syftar till vatteneffektivitet.

Vilken typ av utrustning kan jag installera i mitt hus med detta stöd?

  • Värmepumpar
  • Solvärmesystem
  • Pannor och kaminer för biomassa
  • Solcellssystem och annan utrustning för produktion av förnybar energi för självkonsumtion med eller utan lagring;
  • Utbyte av vattenförbrukande utrustning i hemmet mot mer effektiva sådana och/eller installation av lösningar som möjliggör intelligent övervakning och kontroll av vattenförbrukningen.
  • Installation av system för uppsamling av regnvatten

Vad kan jag göra i mitt hem med det här stödet?

  • Byta ut icke-effektiva fönster mot effektiva, med en energiklass som motsvarar "A+";
  • Installera eller byta ut värmeisolering i tak, väggar eller golv.

På DECO:s webbplats www.deco.pt kan du läsa mer om ansökningsprocessen och hur stort det statliga bidraget är för varje system som du vill installera eller byta ut.

Om du har några frågor eller vill ha hjälp med att skicka in en ansökan till More Sustainable Buildings Program, prata med DECO:s energirådgivning eller kontakta ett av DECO:s Housing and Energy-kontor nära dig. Kontakta DECO via e-post deco@deco.pt eller ring (+351) 21 371 02 00.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins