Son günlerde, medyada EPAL tarafından sağlanan suyun kalitesini sorgulayan raporlar ortaya çıktı.

Lusa ajansına gönderilen açıklamada, Lizbon bölgesini tedarik eden şirket, “kullanılan su kaynaklarından tüketiciye teslimat noktasına kadar tedarik sisteminin tüm uzunluğu boyunca su kalitesini gözetim/izleme (...), EPAL'ın en büyük taahhütlerinden birini oluşturduğunu” vurguladı.

Spesifik olarak, EPAL, insan tüketimine yönelik su kalitesine ilişkin Avrupa direktifinde PFAS (perfloroalkil ve polifluoroalkil bileşikleri) araştırmasının sağlandığının altını çizdi ve Su Kalitesi Kontrol Planı (PCQA) kapsamında, direktifte “sağlanan 20 PFAS'ın sistematik arama/izlenmesi” gerçekleştirdiğini ekledi.

EPAL ayrıca, belediyelere sağlanan ve Lizbon şehrinde doğrudan tüketicilere dağıtılan suyun kalitesinin “yılda 25.000'den fazla su örneğinin analizi ile” sağlandığını da açıkladı.

“Bu numuneler, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygunluğu doğrulamak için 300.000'den fazla analizin yapıldığı, şirketin tedarik sistemini temsil eden yaklaşık 1.500 örnekleme noktasında alınmakta ve şirket tarafından sağlanan suyun mükemmel kalitesine ve yürürlükteki mevzuata uygunluğunun kanıtlanmasını sağlayarak, yaklaşık 3 milyon kişi tarafından tüketilen suya ERSAR [Su ve Atık Hizmetleri Düzenleyici Kuruluşu] tarafından verilen bir kalite mührü verilmiştir”, şirket de vurguladı.