Data van hierdie liggaam wat die polisieaktiwiteit monitor, dui aan dat die PSP die veiligheidsmag is met die grootste aantal klagtes, nadat hy 538 verslae ontvang het teen die optrede van openbare veiligheidspolisieagente in die IGAI in 2021, gevolg deur die Republikeinse Nasionale Wag (GNR), met 427, en die Buitelanders en Grense Service, met 233.

IGAI verklaar dat dit in 2022 1.436 klagtes ontvang het teen die optrede van lede van die veiligheidsmagte, die hoogste getal in die afgelope ses jaar en 'n toename van 22.3% in vergelyking met 2021.

“Sedert 2017 neem die aantal administratiewe prosesse wat afkomstig is van klagte/verslae aan IGAI jaarliks toegeneem, en met die vergelyking van data vanaf 2022 (1,436) met data vanaf 2021 (1,174), is daar 'n beduidende toename in die orde van 22,32%”, beklemtoon die liggaam onder leiding van regter Anabela Cabral Ferreira.

In 2017 het 772 klagtes IGAI bereik, wat in 2018 tot 860 gestyg het, wat die volgende jaar weer toegeneem het tot 950 klagtes, en in 2020 het hulle 'n nuwe toename van 1,073 geregistreer.

Die meerderheid klagtes wat IGAI in 2022 bereik het, was klagtes wat deur burgers ingedien is, altesaam 639, met 315 verslae van geregtelike entiteite, 290 van private entiteite en 69 van die Direktoraat -generaal vir herinvoeging en gevangenisdienste.

Volgens IGAI was byna die helfte van die klagtes (48%) teen die optrede van veiligheidsmagte verband met oortredings van gedragspligte (verkeerde prosedures of gedrag), met 'n totaal van 690 klagtes wat ingedien is, waarvan 254 op elemente van die PSP gerig was, 199 aan GNR militêre personeel en 191 aan SEF -inspekteurs.

Oortredings teen fisiese integriteit was die tweede mees algemene tipe klagte wat in 2022 ingedien is, wat ooreenstem met 14.3% van die totale verslae teen polisie-optrede, gevolg deur aangeleenthede van interne of professionele aard, met 95 klagtes.

IGAI het verlede jaar ook 14 klagtes ontvang wat verband hou met diskriminerende praktyke, waarvan 11 teen die PSP was.