Dane tego organu monitorującego działalność policji wskazują, że PSP jest siłą bezpieczeństwa z największą liczbą skarg, po otrzymaniu 538 zgłoszeń przeciwko działaniom agentów Policji Bezpieczeństwa Publicznego w IGAI w 2021 r., a następnie Republikańskiej Gwardii Narodowej(GNR), z 427, oraz Służby Cudzoziemców i Granic, z 233.

IGAI podaje, że w 2022 r. otrzymała 1436 skarg na działania członków sił bezpieczeństwa, co stanowi najwyższą liczbę w ciągu ostatnich sześciu lat i wzrost o 22,3% w porównaniu z 2021 r.

"Od 2017 r. liczba procesów administracyjnych wynikających ze skarg/raportów składanych do IGAI rośnie z roku na rok, a porównując dane z 2022 r. (1 436) z danymi z 2021 r. (1 174), odnotowano znaczny wzrost rzędu 22,32%", podkreśla organ kierowany przez sędzię Anabelę Cabral Ferreirę.

W 2017 r. do IGAI wpłynęły 772 skargi, które wzrosły do 860 w 2018 r., w kolejnym roku ponownie do 950 skarg, a w 2020 r. odnotowano nowy wzrost wynoszący 1 073.

Większość skarg, które dotarły do IGAI w 2022 r., to skargi złożone przez obywateli, w łącznej liczbie 639, z 315 zgłoszeniami od podmiotów sądowych, 290 od podmiotów prywatnych i 69 od Dyrekcji Generalnej ds.

Według IGAI prawie połowa skarg (48%) na działania sił bezpieczeństwa dotyczyła naruszenia obowiązków w zakresie postępowania (niewłaściwe procedury lub zachowanie), przy czym złożono łącznie 690 skarg, z których 254 były skierowane do elementów PSP, 199 do personelu wojskowego GNR i 191 do inspektorów SEF.

Naruszenie nietykalności cielesnej było drugim najczęstszym rodzajem skarg złożonych w 2022 r., odpowiadającym 14,3% wszystkich zgłoszeń dotyczących działań policji, a następnie spraw o charakterze wewnętrznym lub zawodowym, z 95 skargami.

W ubiegłym roku IGAI otrzymała również 14 skarg związanych z praktykami dyskryminacyjnymi, z których 11 dotyczyło PSP.