Gegevens van dit orgaan dat toezicht houdt op de politieactiviteit, geven aan dat de PSP de veiligheidsdienst is met het hoogste aantal klachten, met 538 meldingen tegen het optreden van agenten van de openbare veiligheidspolitie in de IGAI in 2021, gevolgd door de Republikeinse Nationale Garde (GNR), met 427, en de Dienst Vreemdelingen en Grenzen, met 233.

IGAI stelt dat het in 2022 1.436 klachten ontving tegen het optreden van leden van de veiligheidstroepen, het hoogste aantal in de afgelopen zes jaar en een stijging van 22,3% ten opzichte van 2021.

"Sinds 2017 neemt het aantal administratieve processen dat voortkomt uit klachten/meldingen bij IGAI jaarlijks toe en als we de gegevens van 2022 (1.436) vergelijken met de gegevens van 2021 (1.174), is er een aanzienlijke stijging in de orde van grootte van 22,32%", benadrukt de instantie onder leiding van rechter Anabela Cabral Ferreira.

In 2017 bereikten 772 klachten IGAI, wat steeg tot 860 in 2018, het jaar daarop weer toenam tot 950 klachten, en in 2020 registreerden ze een nieuwe stijging tot een totaal van 1.073.

De meerderheid van de klachten die IGAI in 2022 bereikte, waren klachten ingediend door burgers, in totaal 639, met 315 meldingen van gerechtelijke instanties, 290 van particuliere instanties en 69 van het Directoraat-Generaal voor Re-integratie en Gevangeniswezen.

Volgens IGAI had bijna de helft van de klachten (48%) tegen het optreden van veiligheidstroepen betrekking op schendingen van gedragsplichten (onjuiste procedures of gedrag), met een totaal van 690 ingediende klachten, waarvan 254 gericht waren tegen elementen van de PSP, 199 tegen militair personeel van het GNR en 191 tegen inspecteurs van de SEF.

Schendingen van de fysieke integriteit waren het tweede meest voorkomende type klacht dat in 2022 werd ingediend, goed voor 14,3% van het totale aantal meldingen tegen politieoptredens, gevolgd door kwesties van interne of professionele aard, met 95 klachten.

IGAI ontving vorig jaar ook 14 klachten over discriminerende praktijken, waarvan 11 tegen de PSP.