Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bevestigde vandaag in een verklaring dat de maatschappij tegen dat besluit in beroep zal gaan bij het Hof van Justitie van de EU, het hoogste bestuursorgaan van de EU. "Een van de grootste verwezenlijkingen van de EU is de totstandbrenging van een echte interne markt voor luchtvervoer. De goedkeuring door de Europese Commissie van Finse, Deense en Zweedse overheidssteun druist in tegen de beginselen van het Gemeenschapsrecht", aldus de woordvoerder van Ryanair. Volgens Ryanair, Europa's leider in de lowcostsector, doet het besluit van de TGUE "30 jaar liberalisering" op deze markt teniet, omdat deze landen "hun nationale luchtvaartmaatschappijen" "subsidievoordelen" kunnen bieden ten opzichte van "efficiëntere concurrenten", volgens een criterium dat "uitsluitend op nationaliteit is gebaseerd".

"We gaan nu het Hof van Justitie van de EU vragen deze oneerlijke subsidies in te trekken in het belang van de concurrentie en de consumenten", zei de woordvoerder. In verschillende gelijkaardige arresten oordeelde het Hof vandaag dat al deze steun "in overeenstemming" was met de EU-wetgeving, terwijl het in de Finse zaak opmerkte dat "de garantie noodzakelijk was om de ernstige verstoring in de Finse economie op te heffen, rekening houdend met het belang van Finnair voor deze economie ". In het geval van Zweden en Denemarken en het Scandinavian Airlines System (SAS) past het hof dezelfde redenering toe en verwerpt het de argumenten van Ryanair, een luchtvaartmaatschappij die de Europese Commissie ook toestemming heeft gegeven aan de Spaanse regering om de redding van Air Europe te financieren via het Strategic Business Solvency Support Fund.

Ryanair benadrukte vandaag dat de "lakse" houding van de EU-uitvoerende macht ten aanzien van staatssteun om de gevolgen van de nieuwe pandemie van het coronavirus in de sector te verzachten, sommige lidstaten in staat heeft gesteld "open controles" uit te breiden tot "hun luchtvaartmaatschappijen, inefficiënte nationale maatschappijen en 'zombies' ", ook om "het verloren prestige te beschermen ". "De Europese Commissie heeft sinds het begin van de crisis inderhaast voor meer dan 30 miljard euro aan discriminerende staatssteun goedgekeurd," concludeerde Ryanair in de verklaring. Deze 30 miljard euro staatssteun aan de luchtvaartsector omvat onder meer steun aan de luchtvaartmaatschappijen Lufthansa Group (11 miljard), Air France-KLM (10,6 miljard), Alitalia (3,5 miljard), SAS (1,3 miljard), Finnair (1.200 miljoen euro) en TAP (1.200 miljoen euro), onderstreept Ryanair in de verklaring. De luchtvaartmaatschappijen Norwegian, LOT, Condor en Air Europa ontvingen de resterende staatssteun die door de Europese Commissie is goedgekeurd.