"Gezien de vooruitzichten op beheersing van de covid-19-pandemie in de autonome regio Madeira en behoudens een plotselinge en onvoorziene verslechtering van de sanitaire omstandigheden, is niet voorzien in de toepassing in de regio van de aangekondigde contactbeheersingsweek van 2 tot en met 9 januari 2022, zoals op nationaal niveau is aangekondigd", staat in een communiqué dat door de regionale gezondheidsdienst is verstuurd.

Het bestuur van Madeira, van de PSD/CDS-PP coalitie, geeft aan dat de lessen zullen hervatten op de geplande datum van 3 januari 2022 en "er zal tussen 2 en 9 januari geen verplicht telewerk zijn in de regio".