Vanaf vandaag zullen asymptomatische positieve gevallen in de autonome regio ook niet langer worden geïsoleerd, zodat de regel alleen voor symptomatische positieve gevallen blijft gelden.

De alarmtoestand is van kracht tot 31 maart 23.59 uur en houdt in dat de overgrote meerderheid van de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie gehandhaafd blijft, met enkele uitzonderingen, zoals het einde van het verplichte gebruik van maskers buiten.

Deze maatregel werd op 1 augustus 2020 van kracht op Madeira en, hoewel hij door de bevolking werd aanvaard, veroorzaakte hij controverse, met name over de juridische ondersteuning en de evenredigheid gezien de epidemiologische situatie in de autonome regio, met op dat moment slechts negen gevallen van Covid-19.

De uitvoerende macht van Madeira (PSD/CDS-PP) legde echter de nadruk op preventie en de verdediging van de volksgezondheid en rechtvaardigde de resolutie met het besmettingsgevaar dat voortvloeide uit de voorspelde komst van 150.000 toeristen tijdens de zomer en de hervatting van de schoolklassen in september, waarbij ongeveer 40.000 studenten, 6.000 leraren en 4.000 werknemers betrokken zouden zijn.

Een jaar en zeven maanden later is de regering van Madeira van mening dat er "veilige omstandigheden" zijn om af te zien van het verplichte gebruik van een masker op straat, waarbij zij het besluit rechtvaardigt met het feit dat de volledige vaccinatiegraad tegen SARS-CoV-2 hoger is dan 90% en het sterftecijfer lager is dan 0,8%.