"Historisch EU-besluit voor het klimaat", schreef het Franse parlementslid Pascal Canfin van de groep Renew Europe op Twitter.

De vicevoorzitter van de Commissie, verantwoordelijk voor het milieu, Frans Timmermans, verwelkomde een overeenkomst die "een sterk signaal geeft aan de industrie en de consumenten: Europa is overgestapt op emissievrije mobiliteit".

De goedgekeurde tekst, die gebaseerd is op een voorstel van de Commissie van juli 2021, voorziet in de vermindering van de kooldioxide-uitstoot van nieuwe auto's in Europa tot nul in 2035.

Dit betekent dat de verkoop van nieuwe benzine- of dieselvoertuigen en lichte bedrijfsvoertuigen in de EU op die datum de facto wordt stopgezet, evenals die van hybriden (brandstof-elektrisch), ten gunste van 100% elektrische voertuigen.

Hoewel de auto, het belangrijkste vervoermiddel voor Europeanen, iets minder dan 5% van de totale kooldioxide-uitstoot in de EU vertegenwoordigt, moet de nieuwe verordening bijdragen tot de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van het continent, met name koolstofneutraliteit tegen 2050.

Dit was het eerste akkoord over een Europees klimaatpakket ("Fit for 55"), dat erop gericht is de broeikasgasemissies van de EU tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990.