Atrakcyjne ceny nieruchomości w Portugalii w połączeniu z wysoką płynnością rynku, skłoniły zagraniczne fundusze do dużych inwestycji w portugalskie nieruchomości. Według Nuno Nunes, szefa działu rynków kapitałowych w CBRE, fundusze nieruchomości mają dominujący udział w rynku portugalskim, który w ostatnich latach stanowi ponad 85%, informuje Jornal de Negócios.

Prawdziwa kwota z funduszy nie jest właściwie znana, ponieważ inwestycje są realizowane przez złożone firmy, co utrudnia zrozumienie, kto był za nie odpowiedzialny (czy są to fundusze, czy inny wehikuł inwestycyjny).

Mimo to specjaliści rynkowi nie mają wątpliwości, że obcokrajowcy - czy to fundusze, firmy zarządzające, czy inne rodzaje firm - zdominowali operacje na rynku nieruchomości w Portugalii w 2022 roku.

Na czele listy znajdują się inwestorzy z Ameryki Północnej, lokując na rynku miliard euro (około 37 proc. całości). Na czele listy największych inwestorów na portugalskim rynku nieruchomości znajduje się Blackstone, który doprowadził do zakupu portfela Connect od Novo Banco za 208 mln euro, a także portfela Bond od M7 za 125 mln euro.

Największą transakcję w historii portugalskiego rynku nieruchomości - zakup projektu Crow za 800 mln euro, dokonał amerykański fundusz Davidson Kempner.