"W kwietniu 2023 r. wstępny wskaźnik dla podróży i turystyki wskazuje na wzrost eksportu o 22,5% w porównaniu z kwietniem 2022 r. (po zmianie o 36,1% w marcu) i wzrost importu o 10,0% (po zmianie o 18,0% w marcu)", według Banku Portugalii(BdP).

Według banku wartości te wskazują na spowolnienie w porównaniu ze wzrostem obserwowanym w pierwszych trzech miesiącach roku, przy czym na spowolnienie to "wpłynęły środki podjęte w odpowiedzi na pandemię Covid-19, które były bardziej restrykcyjne w pierwszym kwartale 2022 r. niż w kwietniu 2022 r.".

Szeregi przedstawione przez BdP są wstępnymi wartościami tempa zmian rok do roku, zarówno dla wydatków zagranicznych turystów w Portugalii (znanych również jako eksport lub kredyty), jak i dla wydatków mieszkańców Portugalii podróżujących do innych krajów (znanych również jako import lub debet).

Według banku centralnego informacje te opierają się na bardziej ograniczonym zestawie informacji, głównie z kart bankowych, i nie zastępują historycznych serii eksportu i importu podróży i turystyki publikowanych w BPstat.