Nowa ustawa obniża grzywnę za nieuiszczenie opłat drogowych do minimalnej wartości "odpowiadającej pięciokrotności wartości odpowiedniej opłaty drogowej, ale nigdy nie mniejszej niż 25 euro" i "maksymalnej wartości odpowiadającej dwukrotności minimalnej wartości grzywny", tj. 50 euro. Zacznie on jednak obowiązywać dopiero od 1 lipca 2024 roku.

Kolejną zmianą jest to, że jeśli wykroczenia zostały popełnione przez tę samą osobę, w tym samym miesiącu, przy użyciu tego samego pojazdu i na tej samej infrastrukturze drogowej, "maksymalna wartość grzywny odpowiada wartości pojedynczego wykroczenia administracyjnego", minimalna wartość "odpowiada kumulacji opłat drogowych, a koszty wyższe niż odpowiadające pojedynczemu wykroczeniu administracyjnemu nie mogą być naliczane".

W maju Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął 45 szczegółowych postępowań wyjaśniających w następstwie skarg dotyczących uiszczania opłat drogowych otrzymanych w 2022 r., kwestionując przede wszystkim nieproporcjonalną kwotę wymaganą do zapłaty oraz brak wcześniejszego kontaktu w sprawie płatności.