Bu yeni yasa, geçiş ücretlerinin ödenmemesi cezasını “ilgili geçiş ücretinin beş katına karşılık gelen, ancak asla 25 avrodan az olmayan” ve “para cezasının asgari değerinin iki katına karşılık gelen maksimum bir değere”, yani 50 avro. Ancak, yalnızca 1 Temmuz 2024'te yürürlüğe girmeye başlar.

Diğer bir değişiklik ise, ihlaller aynı kişi tarafından, aynı ay içinde, aynı araç kullanılarak ve aynı yol altyapısında işlenirse, “cezanın maksimum değeri tek bir idari suçunkine karşılık gelir”, asgari değer “geçiş ücretlerinin birikmesine karşılık gelir ve ücretlere karşılık gelen maliyetlerden daha yüksek maliyetler. tek idari suç suçlanamaz”.

Mayıs ayında Ombudsman, 2022'de alınan geçiş ücretlerinin ödenmesine ilişkin şikayetleri takiben 45 derinlemesine soruşturma prosedürü başlattı, her şeyden önce ödenmesi gereken orantısız miktara ve ödeme için önceden temasın olmamasına itiraz etti.