Protest zgromadził 32 członków CULS, którzy podzielili się na cztery zespoły, rozdając kilka plakatów w oknach pociągów odjeżdżających ze stacji.

Plakaty podkreślają, że od 30 lat na linii Sintra nie pojawiły się żadne nowe pociągi i wymieniają "opóźnienia", "stacje o coraz gorszych warunkach", "zdegradowaną infrastrukturę", "brak schronienia", "brud" i "nieistniejące lub nienadające się do użytku łazienki" jako problemy spowodowane brakiem inwestycji.

W rozmowie z Lusa, Miguel Rato z CULS stwierdził, że przeprowadzono "przebudowę i odzyskanie niektórych pociągów, które zostały porzucone", ale jest to "niewystarczające" w stosunku do problemów doświadczanych przez użytkowników.

Miguel Rato stwierdza również, że CP twierdzi, że nie ma warunków, aby odpowiedzieć na problemy przedstawione przez komisję.

Innym problemem podkreślonym przez CULS jest "niewystarczająca podaż linii nocnych" i zmniejszenie liczby wagonów, szczególnie w weekendy, które są zwykle o połowę mniejsze niż w dni powszednie, co już doprowadziło do przepełnienia.

Problemy na linii Sintra oznaczają, zdaniem Miguela Rato, że ludzie "unikają korzystania z transportu publicznego jako alternatywy".