Protestiin osallistui 32 CULSin jäsentä, jotka jakautuivat neljään ryhmään ja jakoivat useita julisteita asemalta lähtevien junien ikkunoihin.

Julisteissa korostetaan, että Sintran linjalla ei ole ollut uusia junia 30 vuoteen, ja niissä luetellaan "myöhästymiset", "asemat, joilla on yhä huonommat olosuhteet", "huonontunut infrastruktuuri", "suojien puute", "lika" ja "olemattomat tai käyttökelvottomat WC-tilat" ongelmina, jotka johtuvat investointien puutteesta.

CULS:n Miguel Rato totesi Lusalle puhuessaan, että "joitakin hylättyjä junia on kunnostettu ja palautettu", mutta tämä on "riittämätöntä" käyttäjien kokemien ongelmien vuoksi.

Miguel Rato toteaa myös, että CP:n mukaan ei ole edellytyksiä vastata komission esittämiin ongelmiin.

Toinen CULS:n esiin nostama ongelma on "yöjunien riittämätön tarjonta" ja vaunujen määrän vähentäminen erityisesti viikonloppuisin, jolloin vaunuja on yleensä puolet vähemmän kuin arkisin, mikä on jo johtanut ylikuormitukseen.

Miguel Raton mielestä Sintran linjan ongelmat johtavat siihen, että ihmiset "välttävät julkisen liikenteen käyttöä vaihtoehtona".