Podczas debaty nad programem XXIV Rządu Konstytucyjnego w parlamencie, Luís Montenegro odpowiedział Rui Rocha, stwierdzając, że cele określone w scenariuszu makroekonomicznym Sojuszu Demokratycznego (AD) dotyczące wzrostu gospodarczego w latach 2024-2028 "zostaną osiągnięte".

"Wierzę nawet, że w 2024 r. będziemy mieli możliwość przekroczenia celu, który określiliśmy w naszym scenariuszu. Zwłaszcza, że zaczęliśmy od tego, co było w budżecie państwa i co było prognozowane przez poprzedni rząd, który z tego punktu widzenia był mniej optymistyczny niż my, jeśli chodzi o zachowanie gospodarki", stwierdził.