Detta ställningstagande är i förhållande till den petition som föreningen Acreditar har lämnat in, som redan har över 40 000 underskrifter och som snart kommer att diskuteras i republikens församling, uppgav ordföranden för PS:s parlamentariska grupp, Ana Catarina Mendes, till byrån Lusa.

Enligt författarna till framställningen varar smärtan av att förlora ett barn "hela livet" och föräldrarna "kan inte återgå till arbetet på så kort tid som en vecka".

"Vi stöder denna framställning. Förlängningen av föräldrarnas sorgeperiod är ytterst rättvis", förklarade Ana Catarina Mendes.

Socialistpartiets ledare sade att PS kommer att lägga fram ett lagstiftningsinitiativ i denna fråga för republikens församling "så snart som möjligt".

På det politiska planet har framställningen från föreningen Acreditar redan fått stöd från vänsterblocket, PCP, PAN och PEV, förutom från PS.

PCP, vänsterblocket och PAN har också uttryckt sin avsikt att lägga fram projekt för att förlänga föräldrarnas sorgeperiod.