- Hållbarhet,

- Digital omvandling,

- Bostäder;

- Skydd av de mest utsatta konsumenterna.

Utvidgning av gratis Wi-Fi, skapande av kommunala bostadsräknare och förstärkning av den kommunala fonden för sociala nödsituationer är några av de åtgärder som ingår i DECO:s dagordning, som tar hänsyn till de lokala behov som konsumenterna har i allmänhet.

DECO anser att "det digitala trycket, en ekologisk övergång, inkluderande bostäder och socialt skydd säkerligen kommer att vara de största utmaningarna som invånarna kommer att ställas inför." Av den anledningen anser DECO att det är viktigt att fokusera fokusera den lokala politiken på de medborgarnas behov som kommer att bidra till en bättre livskvalitet och välbefinnande.

Med tanke på att "många medborgare har förlorat sina inkomster och sina besparingar, det finns många människor som till och med riskerar social utslagning, så har lokala myndigheter ett ökat ansvar för att minska de svagheter som orsakats av Covid-19-pandemin", säger DECO:s generaldirektör Ana Tapadinhas.

Föreningen betonar att "det är vårt mål att arbeta i partnerskap och axel mot axel med de lokala myndigheterna för att försvara alla medborgares rättigheter".

För att bidra till denna minskning publicerar DECO en rad rekommendationer, t.ex. att främja användningen av förnybar energi, anta och skapa självförbrukningslösningar i hemmen och uppmuntra till användning av mer hållbara kollektiva transporter.

För mer information, se https://deco.pt/.