De tre operatörerna informerade sina kunder om höjningen, antingen på sin webbplats, via e-post, sms eller faktura, men ingen av dem informerade faktiskt om värdet av denna höjning och det framtida pris som varje kund skulle betala. Enligt DECO"väcker denna inställning allvarliga tvivel om dessa förfarandens regelbundenhet och laglighet".

Enligt lagen måste internetleverantörer underrätta sina kunder om alla ändringar av avtalsvillkoren på ett tydligt och begripligt sätt minst en månad i förväg. Dessutom är företagen skyldiga att i samma meddelande informera konsumenterna om deras rätt att kostnadsfritt häva avtalet om de inte accepterar de nya villkoren.


DECO anser att de meddelanden som operatörerna publicerar på sina webbplatser, e-postmeddelanden eller till och med på sina fakturor inte uppfyller denna regel eftersom de aldrig nämner höjningens belopp och det pris som ska betalas i framtiden. Denna information har därför inte förtydligats i enlighet med lagens krav. Dessa operatörers kunder kommer i själva verket bara att kunna få veta hur mycket de kommer att betala om och när de går in på operatörens webbplats.

"Internet- och tv-leverantörerna kommer säkert att försöka rättfärdiga sig själva genom att säga att de inte behöver informera sina kunder formellt om denna höjning, liksom om kundens rätt att säga upp avtalet om de inte håller med om detta nya värde, eftersom de har rätt att uppdatera priserna årligen på grundval av konsumentprisindexet (CPI)", säger DECO.


Credits: Citat: Unsplash; Författare: john-schnobrich;


För konsumenter som drabbas av dessa höjningar föreslår förbundet att man läser avtalet noggrant och kontrollerar om det innehåller en klausul som tillåter en uppdatering av priset indexerat enligt KPI och samtidigt kräver att operatören tydligt och skriftligt informerar om det nya priset för att kontrollera att höjningen inte är högre än indexet.

DECO kommer att fortsätta att övervaka denna situation och uppmanar alla konsumenter som har tvivel om sitt specifika fall att kontakta sitt konsumentstödskontor.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins