I ett uttalande säger Camões-institutet att "partnerskapet, som nu har förnyats med två år, kommer att göra det möjligt för oss att nå fler studenter som bor i olika länder, i syfte att stärka strategin för internationalisering av det portugisiska språket och främja vår kultur".

I protokollet, som undertecknats av Camões-institutets ordförande João Ribeiro de Almeida och Miguel Martins, direktör för Porto Editoras internationella avdelning, fastställs att "Porto Editora kommer att bidra till att stödja främjandet av det portugisiska språket, särskilt inom ramen för projekt inom områdena undervisning i portugisiska som främmande språk och språkteknik som tillämpas på portugisiska".

Han tillägger att initiativet gör det möjligt för "studenterna att genom Camões - Instituto da Cooperação e da Língua - komma i kontakt med portugisiskan".

"Omkring 2 500 utländska studenter har lärt sig portugisiska i USA, Kanada, Sydafrika och Venezuela genom partnerskapet mellan Camões - Instituto da Cooperação e da Língua och Porto Editora", heter det i uttalandet.

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua är ett offentligt institut som lyder under utrikesministeriet och som har till uppgift att föreslå och genomföra den portugisiska samarbetspolitiken och politiken för undervisning och spridning av portugisiska språket och kulturen utomlands.