De siffror som säljarna tillhandahåller, både i kataloger och i montrar, visar dock inte den exakta verkligheten. Enligt DECO märker de konsumenter som vanligtvis registrerar genomsnittskonsumtion lätt dessa skillnader.

"Ju mer en bil förbrukar, desto större är utsläppen av koldioxid och andra farliga ämnen. Utan att glömma att sjö- och flygtransporter enligt uppgifter från den portugisiska miljöbyrån bidrar till utsläppen av föroreningar till planeten", säger DECO. Därför har Europeiska unionen (EU) ännu strängare krav på nya fordon.

För att stödja konsumenterna i deras val har EU dessutom skapat plattformen MILE 21 (More Information Less Emissions, Empowering Consumers for a Greener 21st Century), som är ett samarbetsprojekt med en databas där konsumenterna kan registrera sin bils förbrukning. Dessutom kan de få tillgång till de värden som andra förare har registrerat, liksom koldioxidutsläppen från nya och begagnade bilar.

"Tack vare MILE21-plattformen kommer konsumenterna att ha möjlighet att söka upp och jämföra de verkliga värdena för bränsleförbrukning och utsläpp för ett stort antal bilmodeller som säljs i EU", står det på deras webbplats.

"De uppgifter som registreras via plattformen ger korrekt information om fordonens verkliga bränsleförbrukning och utsläpp. Denna information kommer att hjälpa konsumenterna att fatta välinformerade köpbeslut på grundval av dessa uppgifter. Samtidigt kommer den att tjäna för myndigheterna att utvärdera resultaten och påverka framtida beslut", säger de.

Slutligen ger MILE21-plattformen information om hur man kan spara bränsle. "Projektets första fas är redan avslutad", säger DECO och tillägger att projektets databas är klar och öppen för alla. "Ju fler konsumenter som lägger till information till plattformen, desto mer användbar blir den för alla andra", avslutar de.

För ytterligare information, se DECO:s webbplats, ring 289 863 103 eller skicka ett e-postmeddelande till deco.algarve@deco.pt.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins