I Portugal kan ungdomar gå med i ett ungdomsparti, där man genomför projekt som bygger på partiets politiska ideologi. De som anmäler sig till ungdomspartier organiserar olika aktiviteter i den kommun de tillhör.

Den som vill börja sitt politiska liv på detta sätt måste anmäla sig till ett ungdomsparti i närheten av sin kommun, eller om möjligt i sitt bostadsområde. I detta sammanhang kan man främja aktiviteter som debatter, kollokvier eller andra aktiviteter med miljöanknytning.

Ungdomspartier kan betraktas som en faktor som för unga människor närmare politiken, som börjar förstå den politiska miljön från en tidig ålder, samtidigt som de hanterar den ekonomiska och sociala verkligheten i sin region och kanske kan skaffa sig kontakter för sitt framtida yrkesliv.

I Portugal är det fyra partiungdomar som sticker ut mest. De är Portugals kommunistiska ungdom (PCP), socialistisk ungdom (PS), socialdemokratisk ungdom (PSD) och folklig ungdom (CDS).

Portugals kommunistiska ungdom (JCP)

Partiet bildades 1979 efter sammanslagningen av Kommunistiska studenternas förbund och Kommunistisk ungdoms förbund. Medlemmarna står studenterna mycket nära och tar regelbundet kontakt med skol- och fabriksarbetare. Som namnet antyder tar medlemmarna på sig sin kommunistiska ideologi, vilket placerar dem på vänsterkanten när det gäller politiska idéer. JCP:s huvudmål är bland annat kampen för hälsa och gratis offentlig utbildning, kampen för erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter, men också arbetarnas rättigheter. Bland de olika kampanjer som främjas kan vi lyfta fram kampanjen "Aumenta o Som: Baixa o IVA", som syftar till att sänka momsen på musikinstrument till 6 procent.

Socialistisk ungdom (JS)

Med en politisk ideologi från mittenvänster grundades JS 1975. Medlemmarna är ungdomar mellan 14 och 30 år, portugiser eller bosatta i Portugal. JS strävar efter ett friare samhälle med maximal respekt för individens värdighet. Ett av medlemmarnas främsta mål är att skapa en politisk plattform som gör det möjligt för alla att integreras i samhället, oavsett ursprung, kön eller religion, bland andra parametrar som definierar människan. På internationell nivå har JS gjort framsteg inom YES - Young European Socialists och IUSY - International Union of Socialist Youth.

Socialdemokratisk ungdom (JSD)

JSD grundades i juni 1974, två månader efter nejlikerevolutionen. Den närmar sig den högra delen av det politiska spektrumet, men ligger ändå nära mitten. Den förhärskande ideologin är liberalkonservatism och JSD har spelat en avgörande roll i valkampanjer och när det gäller att mobilisera människor. I likhet med de andra nämnda ungdomspartierna kämpar JSD också för mänskliga rättigheter, men vill också stärka banden mellan de portugisisktalande länderna och bidra till PSD:s politiska program för att anpassa det till den portugisiska verkligheten. Entreprenörskap, miljö, narkotikamissbruk och barnfetma står dock i fokus för de ungdomar som tillhör denna grupp.

Ungdomar i folkmun (JP)

JP, som också grundades 1974, är av alla ovannämnda partiungdomar den som står mest till höger i det politiska spektrumet. År 2014 hade den 18 000 medlemmar och fram till 1998 kallades den Centristisk ungdom. Under den heta sommaren 1975 var JP en av de största motståndarna till de vänsterrörelser som uppstod efter nejlikerevolutionen. Som ett sätt att uppmuntra sina medlemmars arbete delar JP ut priser som hänvisar till landets bästa kommun, den bästa distriktsstrukturen och den mest framstående medlemmen i JP. Francisco Rodrigues dos Santos, tidigare ledare för CDS-PP, började sitt politiska liv som medlem i JP.