Anacom har genomfört det andra offentliga samrådet om täckningen av de så kallade "vita områdena" (där det inte finns något nät), och hittills har man identifierat totalt 450 000 byggnader utan bredband i totalt 470 000 byggnader, jämfört med de 286 000 som identifierades i det tidigare samrådet.

Regeringen hade i veckan tillkännagivit ett offentligt samråd i ämnet och delarna av anbudsförfarandet för installation och drift. "På regeringens begäran och inom ramen för sina stödanslag främjar Anacom ett offentligt samråd om genomförandet av offentliga elektroniska kommunikationsnät med mycket hög kapacitet i de "vita områdena", med hjälp av offentlig finansiering, nämligen från Europeiska unionen", säger Anacom.

Myndigheten, som leds av João Cadete de Matos, understryker att "detta är det andra offentliga samrådet om identifiering av vita områden", eftersom det första samrådet inleddes "i januari och redan har en mer exakt identifiering av vita områden, eftersom en ny insamling av information och identifiering av geografiska områden stöddes av täckningsinformation med en granularitet på adressnivå" (där varje adress motsvarar en enskild byggnad).