Sedan Tyskland experimenterade med kort för 9 euro för regionala tåg har man föreslagit samma åtgärd för Portugal. Livre är ett av de partier som har lagt fram ett förslag i parlamentet i denna fråga. Utan att förkasta idén "från början" förklarade den ansvarige ministern för CP, Pedro Nuno Santos, varför åtgärden inte kan tillämpas på det nationella järnvägsnätet.

"På järnvägen har vi tyvärr uttömt vår kapacitet. Om vi i morgon hade nollpris skulle transportkapaciteten för att ta emot fler passagerare vara nästan noll", sade infrastruktur- och bostadsminister Pedro Nuno Santos som svar till ledamoten från Livre, Rui Tavares, under utfrågningen i specialiteten i samband med statens budget för 2023.

Pedro Nuno Santos redogjorde för att det finns "helt fulla" tåg på långdistanstrafiken mellan Porto och Lissabon och att det även finns överfulla tåg på resor inom Lissabon- och Portoregionen. Det skulle också vara nödvändigt att "anpassa sig till de sociala passen" i de kommunala gemenskaperna och storstadsområdena och att ge CP vederbörlig kompensation.

För 2023 planeras en frysning av priserna på kollektivtrafikpass och CP-biljetter i alla tjänster. Undantaget är Alfa Pendular-tågen, CP:s kommersiella tjänst och utan rätt till kompensation från staten.