Enligt uppgifter från Observador Cetelem Natal 2022-undersökningen planerar de flesta portugiser att spendera upp till 100 euro och endast 33 procent planerar att spendera mellan 101 och 250 euro. I år säger endast 9 % av portugiserna att de vill spendera mer än 501 euro, vilket är en minskning med tre procentenheter jämfört med 2021.

I genomsnitt säger de tillfrågade att de vill spendera omkring 239 euro, vilket är 60 euro mindre än 2021.

När det gäller fördelningen av utgifterna per kategori kommer den största delen av den portugisiska budgeten att investeras i gåvor, nämligen 126 euro (21 euro mindre jämfört med 2021). Därefter följer utgifter för livsmedel (93 euro) och slutligen dekorationer. Även om den sistnämnda kategorin fortfarande är den kategori som portugiserna har minst planer på att spendera pengar i, förutspår studien att utgifterna kommer att vara sju euro högre än 2021 (vilket motsvarar en investering på 19 euro).