"Vad vi föreslår är att dessa vinster som har skapats på bekostnad av befolkningen, på bekostnad av spekulativa priser, ska beskattas på ett extraordinärt sätt", sade Duarte Alves till Lusa.

Republikens församling kommer i dag att debattera regeringens lagförslag om beskattning av extraordinära vinster. Med en absolut majoritet i parlamentet har den socialistiska exekutiva diplomatin försäkrat sig om godkännande, men PCP anser att det är otillräckligt eftersom det "utesluter elsektorn, bank- och försäkringsbolag".

Han föreslår att beskattningen "även skall omfatta dessa sektorer och inte bara stanna vid oljebolagen och livsmedelsdistributionen".

"Å andra sidan [vill vi] ha ett bredare tillämpningsområde än regeringens, eftersom vårt förslag är att den extraordinära beskattningen ska tillämpas på vinster som överstiger genomsnittet under de senaste åren och inte bara på en del av dessa vinster när de överstiger tröskelvärdet 20 procent", tillade han.