"Stabilitetsprogrammet, som vi debatterar i dag i republikens församling, fortsätter att stärka hushållens inkomster, öka de offentliga investeringarna och minska statsskulden", skriver António Costa på Twitter.

Ett av regeringens huvudmål för de kommande åren kommer enligt premiärministern att vara att "sänka IRS".

"Vi fortsätter att sänka inkomstskatterna. Det finns ytterligare två miljarder euro i skattesänkningar för portugisiska familjer fram till 2027", framhöll han, innan han hänvisade till frågan om utvecklingen av pensionerna.

"Vi säkrade en tillfällig ökning av pensionerna i juli. Pensionerna uppdateras med ytterligare 3,57 procent i juli".

Fram till 2027, i enlighet med stabilitetsprogrammet, räknar den verkställande makten med en förstärkning av de offentliga investeringarna. På denna punkt hävdar premiärministern att år 2023 kommer "den historiska topp som registrerades 2011" att överskridas.

"Vi kommer att fortsätta på tillväxtvägen och 2027 kommer vi att nå en siffra som är 50 procent högre än 2022", lovade han.

När det gäller statsskuldens vikt i bruttonationalprodukten (BNP) försäkrar António Costa att en nedåtgående trend kommer att fortsätta.

"Vi håller fast vid minskningsbanan, vilket kommer att få skulden att sjunka under 100 procent av BNP om två år. Mindre skuld innebär mer resurser att investera i offentlig politik", tillägger António Costa i en serie budskap om stabilitetsprogrammet som den portugisiska regeringen kommer att lämna i Bryssel efter parlamentsdebatten.

Stabilitetsprogrammet för 2023-2027, som presenterades den 17:e av finansminister Fernando Medina, har fått avslagsyrkanden från Bloco de Esquerda e Chega.