Studien visar att mammor i de sex grevskapen är mer beroende av vänner och familj för att få stöd i barnomsorgen, medan mammor i Republiken Irland är mer beroende av formell barnomsorg. Båda regionerna erbjuder barn gratis allmän förskola.


Enligt ESRI är kostnaderna för barnomsorg på Irland och i Storbritannien bland de högsta i OECD, men system som det nationella barnomsorgssystemet i republiken och Universal Credit i norr minskar dessa kostnader för hushåll med lägre inkomster.


Enligt forskningen har barnomsorgspersonal i båda jurisdiktionerna relativt låga löner och sektorerna har en hög personalomsättning. I Nordirland fann rapporten en stor skillnad i kvalifikationer, löner och arbetsvillkor mellan de som arbetar inom den privata och frivilliga barnomsorgssektorn och de som arbetar inom den offentliga sektorn.


I Republiken Irland har Core Funding Model och Employment Regulation Orders införts i syfte att bekämpa låga löner, men ESRI säger att det är för tidigt att mäta vilken inverkan detta kommer att ha på sektorn.