De nuvarande ackumulerade problemen i den amerikanska banksektorn är mycket mindre allvarliga än 2008. Under den tiden var den främsta orsaken till att banksektorn drabbades hårt att bostadsbubblan sprack, en även som lämnade lite hopp om en återhämtning. Detta följdes av en kollaps för de statligt stödda företagen Fannie Mae och Freddie Mac, som hade sina egna obligationer accepterade som säkerhet av många banker. Det ökända Lehman Brothers överlevde inte krisen och kraschade.

Den här gången dök nyheten om att vissa banker led av bristande likviditet upp efter att deras tillgångar devalverats i samband med stigande räntor. Federal Reserves (Fed) höjning av räntan med 1,00 procentenheter ledde till en nedgång på 10 % i 30-åriga amerikanska statsobligationer.

Ingen ifrågasätter dock säkerheten i statspapper. Det finns alltså ingen bubbla som 2008. Silicon Valley Bank (SVB) kunde behålla sina statsobligationer tills de förfaller och kunde få hela det belopp som behövdes. Men de brådskande uttagen av insättningar ledde till panik. Dessa medel används för närvarande som säkerhet inom ramen för Bank Term Funding Program som lanserades av Fed och finansministeriet, och de löses in till nominellt värde. Även omfattningen av dessa bankproblem är liten.

Den globala finanskrisen 2008 ledde till att 25 banker kollapsade, och 140 banker 2009, enligt Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Nu syns sådana katastrofala problem bara i tre amerikanska banker. Den här gången reagerade de finansiella övervakarna nästan omedelbart för att släcka en eventuell brand i banksektorn, eftersom de tillhandahöll all likviditet som behövdes för att säkerställa att alla begärda uttag kommer att levereras.

Amerikanska storbanker anslöt sig till finansmyndigheternas ansträngningar för att undanröja likviditetsproblem och tillhandahålla nödvändiga medel. Dessutom anslöt sig Europeiska centralbanken (ECB), Bank of Canada, Schweiz nationalbank och Bank of Japan till Fed och tillhandahöll dollarlikviditet för att mildra eventuella konsekvenser av dessa bankproblem.

Men bara det faktum att alla dessa åtgärder var tvungna att sättas i verket har skapat tvivel hos kunderna om att allt detta kanske inte räcker för att undvika större problem. Enligt Wall Street Journal befinner sig 186 amerikanska banker i en farlig situation mitt i uttag av insättningar. Trots detta verkar det som om detta är ett allt-eller-inget-beslut om att tillhandahålla så mycket pengar som behövs utan några begränsningar. Feds saldo har ökat med 297 miljarder dollar eller 3,6 procent på en vecka, bara på nödlån. Saldot steg till 8639 miljarder dollar från 8342 miljarder dollar. Fed behövde fyra månader för att rensa sin balans för den här mängden tillgångar, eftersom man inledde den kvantitativa åtstramningen i november 2022. Detta är en närakonfiguration, eftersom Fed behöver höja räntorna för att bekämpa den skenande inflationen.

Konsumentprisindex (CPI) bromsade in till 6 % på årsbasis i februari jämfört med 6,4 % månaden innan. Kärn-KPI, utan volatila livsmedels- och energipriser, var bara oförändrat på 5,5 % i februari jämfört med 5,6 % månaden innan. Kärn-KPI steg med 0,5 % i februari jämfört med 0,4 % under den första månaden av 2023. Det är alltså för tidigt att hävda seger över inflationen.

Esperio analysts anser att U-svängen till kvantitativa lättnader i sådana situationer är högst osannolik, precis som en höjning av räntorna också är osannolik i detta avseende, eftersom det kan förstärka bankernas problem. En räntehöjning till 5,00 % är dock mer rimlig eftersom det skulle visa Feds engagemang i kampen mot inflationen, för att bevisa att banksystemet är fortsatt stabilt och därmed visa att inga problem kan eskalera till en kris. ECB:s nyligen fattade djärva beslut att höja sina räntor till 3,5 % från 3,00 % bör också beaktas. En paus i räntehöjningscykeln kan vara ännu mer kritisk, eftersom det kan tolkas som en bekräftelse på allvaret i bankproblemen och osäkerheten om hur dessa problem kan lösas.

Icke desto mindre kan bankproblemen störa alla försök att höja räntorna ytterligare. Räntehöjningscykeln kan alltså avslutas eftersom Fed tillfälligt kan acceptera sin otur när det gäller att få inflationen under kontroll och förankra inflationen vid sitt mål på 2 %.


av Alex Boltyan, senioranalytiker på Esperio Company.