Evergrande grundades 1996 och växte på en modell där man tog lån och sedan betalade av dem med intäkter från försäljning av fastigheter, men 2021 ställde de in betalningarna på 300 miljarder dollar i skulder.